Archive for the ‘Routing&Switching’ Category

Kedy má EIGRP Hello časovač 5 a kedy 60 sekúnd?

25 januára, 2011

Zdá sa, že niektorým ľuďom EIGRP časovače nemôžu dať spať. Kolega vám v tomto článku napísal, kde máte časovače hľadať a teraz vyvstáva otázka, kedy je hello 5 a kedy 60 sekúnd. Najskôr teória, potom prax.

Teória

Hello protokol je určený na objavovanie, vytváranie a udržiavanie susedstiev v protokole EIGRP.

Odosiela sa každých 5 sekúnd na:

 • broadcast media (napr. Ethernet)
 • point-to-point serial linkách (napr. PPP, HDLC)
 • multipoint circuits s rýchlosťou väčšou ako T1 – 1.544 Mbps (napr. Frame Relay)

Odosiela sa každých 60 sekúnd na:

 • multipoint circuits s rýchlosťou menšou alebo rovnou ako T1 – 1.544 Mbps (napr. Frame Relay)

Hold-down časovač je nastavený na trojnásobok hello. Narozdiel od protokolu OSPF sa časovače hello a hold-down nemusia na susedoch zhodovať, aby sa susedstvo vytvorilo.

Prax

Tak a teraz sa na to podívajme prakticky. Budem používať Frame Relay konfiguráciu, aby som ukázal rôzne kombinácie. Zapojím topológiu podľa obrázka. To čudo v strede je Frame Relay Switch (FRS). Ak neviete čo to je, tak nič to, proste krabička. Do krabičky nastavím mapovanie portov na tzv. DLCI – 1:102, 2:201. Teraz dokáže krabička pakety prepínať.

Topológia Frame RelayObrázok č. 1: Topológia Frame Relay

Routre nakonfigurujem s minimálnou konfiguráciou pre serial interfejs 0/0 na oboch smerovačoch. Pri Frame Relay ide o multipoint typ siete, presnejšie Non-Broadcast Multiple Access (NBMA).

R1(config)# interface Serial0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)# encapsulation frame-relay
R1(config-if)# frame-relay interface-dlci 102

R2(config)# interface Serial0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
R2(config-if)# encapsulation frame-relay
R2(config-if)# frame-relay interface-dlci 201

EIGRP nakonfigurujem na oboch smerovačoch ako:

R1(config)# router eigrp 1
R1(config-router)# network 192.168.0.0

Smerovač R1 dokáže pingnúť 192.168.0.2 ale nedokáže pingnuť samého seba. To je v poriadku pri takto postavenej konfigurácii. Treba chvíľu čakať (vcelku dosť) a EIGRP susedstvo sa vytvorí. Pri nasledujúcom výpise si overíme správnosť časovačov.

R1# show ip eigrp interfaces detail 
IP-EIGRP interfaces for process 1

            Xmit Queue   Mean   Pacing Time   Multicast    Pending
Interface        Peers  Un/Reliable  SRTT   Un/Reliable   Flow Timer   Routes
Se0/0              1        0/0         8       0/15          50           0
 Hello interval is 60 sec
 Next xmit serial <none>
 Un/reliable mcasts: 0/0  Un/reliable ucasts: 1/3
 Mcast exceptions: 0  CR packets: 0  ACKs suppressed: 0
 Retransmissions sent: 1  Out-of-sequence rcvd: 0
 Authentication mode is not set

Hello je nastavený na 60 sekúnd a časovač hold-down na 180 sekúnd, pretože ide o Frame Relay konfiguráciu, čo je multipoint typ siete. Keďže nebol použitý príkaz bandwidth, ktorý oznamuje smerovaciemu protokolu prenosovú rýchlosť interfejsu, tak sa linka pokladá za T1 (1544 kbps), čo je pomalá linka a preto sa aplikuje 60 sekundový hello časovač. Pozor, príkaz bandwidth len oznamuje smerovacím prokotolom prenosovú rýchlosť linky, ktorú nastaví administrátor. Skutočná fyzická prenosová rýchlosť sa konfiguruje príkazom clock rate. Podľa správnosti by bandwidth mal kopírovať hodnotu clock rate, ale nemusí tomu vždy byť tak.

Nastavme iný bandwidth, napr. na 2048 kbps:

R1(config-if)# bandwidth 2048

Pozrime si výpis:

R1# show ip eigrp interfaces detail 
IP-EIGRP interfaces for process 1

            Xmit Queue   Mean   Pacing Time   Multicast    Pending
Interface        Peers  Un/Reliable  SRTT   Un/Reliable   Flow Timer   Routes
Se0/0              1        0/0         8       0/11          50           0
 Hello interval is 5 sec
 Next xmit serial <none>
 Un/reliable mcasts: 0/0  Un/reliable ucasts: 1/3
 Mcast exceptions: 0  CR packets: 0  ACKs suppressed: 0
 Retransmissions sent: 1  Out-of-sequence rcvd: 0
 Authentication mode is not set

Zmenu môžeme vidieť aj na routri R2 výpisom:

R2# show ip eigrp neighbors 
IP-EIGRP neighbors for process 1
H   Address                 Interface       Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq
                      (sec)         (ms)       Cnt Num
0   192.168.0.1             Se0/0             14 00:08:33    1  5000  0  6

Linka sa zrazu pokladá za rýchlu linku na multipoint sieti, čiže sa aplikuje 5 sekundový hello časovač. Samozrejme, na routri R2 sú časovače stále nastavené na 60/180 sekúnd a teda pri výpise show ip eigrp neighbors na R1 uvidíme hold-down časovač v rozpätí 120-180 sekúnd.

V podstate ponechám Frame Relay konfiguráciu, len namiesto fyzických interfejsov použijem subinterfejsy typu point-to-point. Z fyzického interfejsu zmažem IP adresu a vytvorím nový subinterfejs. Do neho vložím IP adresu a DLCI.

R1(config)# interface Serial0/0
R1(config-if)# no ip address

R1(config)# interface Serial0/0.1 point-to-point
R1(config-subif)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# frame-relay interface-dlci 102

R2(config)# interface Serial0/0
R2(config-if)# no ip address

R2(config)# interface Serial0/0.1 point-to-point
R2(config-subif)# ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
R2(config-subif)# frame-relay interface-dlci 201

Výpisy show ip eigrp interfaces detail a show ip eigrp neighbors hovoria jasnou rečou, časovače sú nastavené na 5/15 sekúnd. Natvrdo sme povedali, že síce ide o Frame Relay konfiguráciu, ale konfigurácia je na point-to-point linkách, čiže sa aplikujú časovače platné pre point-to-point linky.

Skúsme ešte zmeniť konfiguráciu na nový subinterface typu multipoint. Keď sa raz nakonfiguruje subinterfejs nejakého typu, už je dosť problém zmeniť jeho typ v niektorých IOS, takže radšej spravím nový subinterfejs a starý zmažem.

R1(config)# no interface Serial0/0.1
R1(config)# interface Serial0/0.2 multipoint
R1(config-subif)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# frame-relay interface-dlci 102

R2(config)# no interface Serial0/0.1
R2(config)# interface Serial0/0.2 multipoint
R2(config-subif)# ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
R2(config-subif)# frame-relay interface-dlci 201

Po niekoľko minútovom čakaní sa konfigurácia rozbehla a výsledok je totožný s prvým prípadom. Teraz som natvrdo povedal, že ide o multipoint serial linky na multipoint Frame Relay sieti. Ak zmením bandwidth na hodnotu vyššiu ako 1544 kbps, tak sa zmenia implicitné časovače z 60/180 na 5/15.

A nezabúdajme na možnosť meniť časovače aj manuálne konfiguráciou pod interfejsom:

R1(config-if)# ip hello-interval eigrp 1 <1-65535>
R1(config-if)# ip hold-time eigrp 1 <1-65535>

Viac o Frame Relay je na CCNA4 a konfigurácia EIGRP na Frame Relay sieti je v CCNP Route.

Filip Burda

Hľadáte hodnoty EIGRP timer-ov?

11 januára, 2011

Zdravím Vás kolegovia.

Veľmi často sa v teórii na našich CCNA kurzoch stretávate s nutnosťou zistiť alebo overiť hodnoty časovačov alebo “timerov” v smerovacích protokoloch. RIP a OSPF problémové nie sú, EIGRP na druhej strane má niekoľko záľudností v tom ako časovače v tomto protokole fungujú.

Na nasledovnom obrázku je ukážka z našich prezentácií, na ktorom sú zhrnuté príklady fungovania časovačou v protokoloch RIP, OSPF a EIGRP.

ste si všimli, že EIGRP hold-down timer nie je používaný lokálne na smerovači, ale je spolu s hello paketom odoslaný k susedovi, a susedný smerovač bude vami nastavený hold-down timer používať na Vás!

Toto fungovanie, akokoľvek užitočné, malo v starších verziách IOS systému problém, že ste pomocou show príkazov nemali možnosť poriadne zistiť hodnoty hello a hold-down časovačov nastavených na rozhraniach.

Jediné čo sa dalo zistiť bol hello časovač pomocou príkazu “show ip eigrp interface detail”. Ukážku môžete vidieť na nasledovnom obrázku.

novšom však nájdeme tento príkaz dostatočne obohatený a môžeme tak vďaka tomuto príkazu zistiť aj hold-down timer.

Na predošlom obrázku si všimnite nastavovanie týchto časovačov pre každé rozhranie samostatne.

PS: Pre vaše potreby príkazy na nastavenie týchto časovačov sú “ip hello-interval eigrp 1 25” a “ip hold-time eigrp 1 100”. Tieto príkazy nastanie pre EIGRP v AS “1” časovače hello na 25 sekúnd a hold-down na 100 sekúnd.

Preto ak na teste CCNA2 dostanete EIGRP zadanie a nieto po Vás bude chcieť overiť EIGRP hodnoty časovačov, ak Vám spomenutý “show” príkaz nedá hodnotu hold-down časovača, musíte sa upokojiť bude s prehľadaním “show running-config”.

Druhá možnosť je pozerať meniace sa hodnoty na susednom smerovači v “show ip eigrp neighbour”  až dokiaľ sa hodnota hold-down suseda neinkrementuje na novú hold-down hodnotu. Ukážku si môžete pozrieť na nasledovnom obrázku.

Ďakujem Vám za pozornosť a dúfam, že ste si takto so mnou mohli zhrnúť problematiku hľadania hodnôt časovačov v EIGRP.

S pozdravom

Peter Havrila, CCNP, Inštruktor RCNA FIIT STU

Distance-Vector spravanie v OSPF?

2 januára, 2011

Väčšinu z Vás na našich kurzoch CCNA učíme o OSPF ako o link-state protokole, ktorý je založený na Dijkstrovom algoritme. Ako už väčšina z Vás po druhom semestri CCNA vie, na rozdiel od protokolov ako je RIP a EIGRP, protokol OSPF pozná celú topológiu a tak sa vie vyhnúť problémom s topologickými slučkami. V tomto článku Vám túto predstavu naštrbím.

Táto predstava, ktorá je v rámci CCNA vyučovaná je uplne správna a na certifikciu ju máte vedieť presne tak, ako Vás ju na OSPF prednáškach učime. Ale svet je troška vačší ako CCNA.

Menej ľudí vie, že protokol OSPF má aj svoju “distance-vector” tvár, ktorú na CCNA nespoznáte (na CCNP sa už s Oblasťami v OSPF stretnete v plnej miere, ale tieto pravidlá sa tam len nechaju “tušiť” a nie su súčastou učiva vyžadovaného na certifikácií).

Tento distance-vector charakter OSPF sa prejavuje keď začneme s OSPF riešiť väčšie siete, ktoré využívaju viacero OSPF oblastí (OSPF Area). Podstata celého problému je, že OSPF je link-state využívajúci Dijkstrov algoritmus iba v rámci jednej oblasti.

To znamená, že topologicky strom sa vypočítava len pre jednu oblast a jeho “vetvy” nesiahaju do iných oblastí. Z tohto dovodu ak máme medzi oblastami viacero hraničných smerovačov (ABR – Area Boarder Router), tak OSPF sa znova vracia “iba” k fungovaniu na úrovni distance-vector protokolom a je tu náchylnosť na smerovacie slučky.

Poďme pekne poporiadku…

Čo CCNA ľudia ešte len tušia a CCNP ludia uz vedia je, že OSPF si vymiena informácie pomocou vytvárania susedstva a následne pomocou takzvaných LSA (Link-State Advertisement) paketov. Týchto LSA-čok má OSPF viacero druhov (každý identifikovaný číslom), z ktorých by som rád spomenul iba nasledovné:

 1. Router LSA (informácie o pritomnosti smerovača v oblasti)
 2. Network LSA (informácie o prefixe alebo podsieti v oblasti)
 3. Inter-Area network summary LSA (informácie o prefixe mimo oblasti v ktorej sa tento LSA typ vyskytuje)

Teraz k tomu ako sa tieto LSA šíria. V rámci jedneho SPF (shortest path first) stromu, ktorý je výsledkom Dijkstrovho algoritmu, sa berú do úvahy iba LSA typu 1 a 2 (vetu nebrať doslovne, tiež nie je celou pravdou ale to je mimo tohto článku). Teda iba tie o smerovačoch a sieťach v jednej oblasti. LSA typu 3 však vznikajú inak.

LSA typu 3 generujú ABR smerovače keď chcú preniesť informáciu o prefixe alebo sumarizovanom prefixe z jednej oblasti do inej.

Pre lepšiu názornosť prejdime k diagramu:

Ak by sme ostali iba pri logike OSPF vyučovanej na CCNA úrovni, záplava LSA paketov by mohla sposobit slučku nakoľko R1,R3 a R4 by nevedeli pri vytváraní LSA typu 3 rozlíšiť, kde v sieti sa reálne prefixy a iných oblastí nachádzaju. Napríklad sieť 5.100.5.0/24 by mohla byť šírená ako LSA 2 v rámci Area 2. Potom by však smerovače R3 a R4 tento LSA prevzali, vygenerovali by pre tento prefix LSA typu 3 a preposlali do oblastí Area 1 a Area 0. Problém by však mohol nastat, ak by R1 ako ďaľší ABR smerovač tieto LSA typu 3 preposlal tiež medzi  oblastami 1 a 0. Nakoľko R1 vo svojom Dijkstrovom SPF strome nevie presne povedať, kde sa reálne táto cielová sieť nachádza, tak pre tuto sieť z Area 2 nevie smerovač R1 fungovať inak ako na distance-vector princípoch.

Takže ako OSPF pre ABS smerovačoch postupuje? Má na to tri pravidlá:

 1. ABR sa pokladá za ABR ak aspon jedno jeho rozhranie je v Area 0 a toto rozhranie nie je v stave DOWN. Ak je táto podmienka splnená tak uz vo svojich LSA typu 1 nastavuje príznak “B” (Border) a v rámci oblasti tým oznamuje ze je ABR smerovačom.
 2. Ak má ABR v Area 0 vytvorené aspoň jedno susedstvo v stave FULL, tak ABR očakáva LSA typu 3 LEN z Area 0 a ignoruje LSA typu 3 z iných oblastí!
 3. ABR akceptuje a použíje na smerovanie LSA typu 3 naučené z iných oblastí ako Area 0 len v prípade ak NEMA v Area 0 vytvorené žiadne susedstvo. Len v tomto prípade je prijatie týchto LSA typu 3 bezpečné.

Pre náš diagram siete to znamená, že prefix 5.100.5.0/24 sa bude šíriť ako LSA typu 2 v rámci Area 2. Smerovač R4 generuje LSA typu 3 pre tento prefix pre Area 0 (platí prve pravidlo). Smerovač R3 sám seba nepovažuje za ABR aj ked je v dvoch oblastiach a preto nevygeneruje LSA typu 3 pre náš prefix.

Na druhej strane smerovač R3 prijme a použije LSA typu 3, ktoré dostane z R1. Logicky sa tento smerovač dá považovať za smerovač vo vnútri dvoch oblastí, ale nie hraničný.

Trik na záver

Ako teraz vieme, siete 5.100.5.0/24 a 5.100.2.0/24 na smerovačoch R2 a R5 budú komunikovať cez Area 0. To znamena, že dáta prejdu trasu R5=R4=R6=R1=R2 a nevyužiju možnú skratku R5=R3=R2.

Ak by sme chceli túto srkatku využiť dá sa na Cisco smerovačoch urobiť trik, že vytvoríme LoopBack rozhranie, ktore v nastaveniach ospf priradíme do Area 0. Takto splníme prvu podmienku ABR smerovača a smerovač R3 začne generovat LSA typu 3 pre siete z oblastí 1 a 2.

Krasa tohto riešenie je v tom, že aj ked takto “okabátime” OSPF na R3, nevznikne nám smerovacia slučka nakolko smerovače R1 a R4 odignorujú LSA typu 3 od smerovača R3 koli pravudlu 2 (nakoľko R1 a R4 maju v Area 0 vytovrené sesedstvo v stave FULL)

Týmto sa lúčim a teším sa na Vaše komentáre, postrehy alebo na naše osobné stretnutie na niektorom z kurzov.

Domáca úloha

Smerovanie sa dá ešte upraviť pomocou vytvorenia OSPF virtuálnich liniek (virtual link) medzi R3 a R1 alebo R3 a R4. Skúste si, keď už nie v nejakom simulatore ako je GNS3, tak aspoň pomocou aplikovania spomenutých pravidiel na papiery povedať, ako budu potom smerované dáta medzi sieťami na R2 a R5.

Odpoveď sa doszviete onedlho v ďaľšom článku alebo v diskusii pod týmto článkom.

S pozdravom

Peter Havrila, CCNP

Instruktor RCNA FIIT STU


%d blogerom sa páči toto: